Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

loving
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
loving
1801 63b0 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
loving
0046 0058 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaIriss Iriss
loving
6301 94da 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viasurpriseme surpriseme

May 18 2015

9439 51a9
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viaszyszaak szyszaak
loving
6017 9f8f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
loving
4028 4d83
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
2841 c798 500

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

Reposted fromwestwood westwood viaszyszaak szyszaak
loving
3603 94ee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
loving
3322 f91b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
loving
8276 1759 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viaszyszaak szyszaak
loving
4615 ba06 500
musieli zrozumieć, że to nic strasznego czuć się źle.
Reposted fromparamour paramour viathefirstdrop thefirstdrop
loving
8902 4131 500
zupa wie najlepiej.
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty
loving
A za dzień -
już się nie spotkamy 
A za tydzień -
już nie pozdrowimy się
A za miesiąc -
już się zapomnimy
A za rok -
już się nie poznamy
A dziś krzykiem noc nad czarną rzeką
Podważyłem jakby trumny wieko
Słuchaj - ratuj mnie
Słuchaj - kocham Cię
Słyszysz -
już za daleko

— Jurek Wilner, aresztowany przez gestapo w pierwszych dniach marca 1943 roku
loving
4130 f852
Reposted fromnfading nfading viathatwasntadream thatwasntadream

May 14 2015

loving
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
Reposted fromchocoway chocoway viapatiska patiska

May 13 2015

loving
5252 3610
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viatobecontinued tobecontinued
loving
8026 a794
Reposted fromskins skins viatobecontinued tobecontinued
loving
loving
7213 2d6c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwarze twarze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl